Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.1

Uniforme Voorwaarden Horeca (PDF)

1   Tenzij het geboekte tarief afwijkende voorwaarden heeft (deze staan dan bij het tarief vermeld).

De voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Voor de specifieke voorwaarden van een gemaakte hotel- of groepsreservering verwijzen wij tevens naar de door ons verstuurde bevestiging.

Betalingen

Betalingen via onze website worden gedaan aan de onderstaande entiteiten.

Hotel Arsenaal Delft B.V.
Korte Geer 1D, 2611 CA, Delft
KVK 83517316
Rekeningnummer NL90RABO0371362644